Przykładowe nawiązania

1. James Tissot, „Przypowieść o siewcy ” - obraz tablicowy
2. Pieter Brueghel starszy, „Przypowieść o siewcy” (1557) - obraz tablicowy

Źródło: streszczenia.pl